به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، پس از پایان قرعه کشی رقابت های لیگ برتر بانوان، برنامه و تاریخ شروع رقابت های لیگ با حضور تیم های شهرداری سمنان، امید ایران، پیکان، توپکا بابلسر، نامی نو اصفهان، نشاط مهر فارس و ذوب آهن اصفهان مشخص شد.

برنامه رقابت های لیگ برتر والیبال بانوان که از 24 آبان ماه و با حضور 7 تیم برگزار می شود، به شرح زیر است:

هفته اول؛ پنجشنبه 24 آبان ماه 1397

شهرداری سمنان – امید ایران
پیکان – توپکا بابلسر
نامی نو اصفهان – نشاط مهر فارس
ذوب آهن اصفهان در این هفته استراحت دارد.

هفته دوم؛ یک آذرماه 1397
ذوب آهن اصفهان – پیکان
نشاط مهر فارس – شهرداری سمنان
توپکا بابلسر – نامی نو اصفهان
امید ایران در این هفته استراحت دارد.

هفته سوم؛ 8 آذرماه 1397
امید ایران – نشاط مهر فارس
نامی نو اصفهان – ذوب آهن اصفهان
شهرداری سمنان – توپکا بابلسر
پیکان در  این هفته استراحت دارد.

هفته چهارم؛ 15 آذرماه 1397
پیکان – نامی نو اصفهان
توپکا بابلسر – امید ایران
ذوب آهن اصفهان – شهرداری سمنان
نشاط مهر فارس در این هفته استراحت دارد.

هفته پنجم؛ 22 آذرماه 1397
نشاط مهر فارس – توپکا بابلسر
شهرداری سمنان – پیکان
امید ایران – ذوب آهن اصفهان
نامی نو در این هفته استراحت دارد.

هفته ششم؛ 29 آذرماه 1397
نامی نو – شهرداری سمنان
ذوب آهن اصفهان – نشاط مهر فارس
پیکان – امید ایران
توپکا بابلسر در این هفته استراحت دارد.

هفته هفتم؛ 6 دی ماه 1397
توپکا بابلسر – ذوب آهن اصفهان
امید ایران – نامی نو
نشاط مهر فارس – پیکان
شهرداری سمنان در این هفته استراحت دارد.