به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، فرهاد نیکو خصال مدیر مجموعه ورزشی آزادی از دگرگونی در بخش VIP ورزشگاه خبر داد.

در ادامه می توانید آخرین روند آماده سازی این ورزشگاه و گفتگوی مدیر مجموعه ورزشی آزادی با خبرنگار برنا را ببینید: