به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، دیدار تیم های خونه به خونه بابل و بادران تهران از سری رقابت های لیگ دسته اول فوتبال برگزار و از سوی محمد نیک سیرت، مربی تیم بادران تهران تخلفاتی مبنی  بر اعتراض به تصمیمات داور که منجر به اخراجش شد، صورت گرفت. وی به توبیخ کتبی محکوم شد.

اصغر درزی، تدارکات تیم خونه به خونه بابل نیز به دلیل اعتراض به داور و رفتار غیر مسئولانه که منجر به اخراجش شد، به توبیخ کتبی و 3 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

*صدور قرار دستور موقت برای بادران تهران
دیدار تیم های بادران تهران و پرسپولیس پاکدشت از سری رقابت های لیگ دسته اول در حالی برگزار شد که از سوی بهنام پاشازاده، تماشاچی و همراه تیم بادران تخلفاتی مبنی بر حمله ور شدن به داور بازی و مضروب کردن وی رخ داد. پاشازاده به استناد ماده 100 مقررات انضباطی و تا صدور رای لازم، از حضور  و ورود به تمامی مسابقات تیم بادران تهران در تمامی ورزشگاهها معلق و محروم است. وی روز 28 ابانماه در کمیته انضباطی باید حضور داشته باشد.

*جریمه نقدی و محرومیت برای تیم ملوان بندر انزلی
دیدار تیم های ملوان بندر انزلی و گل گهر سیرجان از سری رقابت های لیگ دسته اول برگزار و از سوی حسن یحیی پسند، تدارکات تیم ملوان بندر انزلی تخلفاتی مبنی بر اهانت به داور بازی رخ داد. وی به دو جلسه از همراهی تیم خود محروم است و باید 5 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

سعید سالارزاده، بازیکن ملوان بندرانزلی به دلیل پرتاب بطری آب از روی سکوی تماشاگران به سوی داور و فحاشی رکیک به آن و تکرار تخلف، به چهارجلسه از همراهی تیم خود محروم است و باید 10 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

تیم ملوان بندر انزلی به دلیل داشتن 5 بازیکن اخطاری باید 30 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. کلیه ارای فوق قطعی است.