به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، طبق هماهنگی‌های به عمل آمده، ورود و خروج تمامی عوامل و مسوولان کنفدراسیون و دیگر میهمانان باشگاه طی قراردادی، از طریق CIP فرودگاه انجام خواهد شد. میز راهنما، مترجم و استقبال نیز در فرودگاه و هتل تدارک دیده شده است.

ناوگان ترابری در اختیار گرفته شده است تا عوامل کنفدراسیون و برگزاری مسابقه در طول مدت اقامت در سطح شهر جابجا شوند. برای این منظور از خودروهای ون و همچنین تشریفات با دو درجه بندی استفاده می‌شود.