به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، تیم والیبال شهرداری گنبد در هفته ششم مهمان سایپا بود و با پیروزی تهران را ترک کرد. در این مسابقه هواداران گنبدی حضور پر رنگی در تهران داشتند و از تیم خود به خوبی حمایت کردند.

در پایان این مسابقه هواداران گنبدی به جمع آوری زباله های سالن خانه والیبال پرداختند تا به این شکل بعد از پایان مسابقه با یک حرکت فرهنگی خانه والیبال را ترک کنند.