به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا؛ علی بختیار، نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس، در گفتگو با خبرنگار برنا درخصوص استیضاح وزیر ورزش و جوانان و نحوه عملکرد ایشان گفت: دکتر سلطانی فر در عرصه ورزش هم عملکرد خوبی داشته و هم نوع مدیریت در رشته های مختلف و توسعه ورزش عمومی، نتیجه گیری در ورزش قهرمانی وزیر موفقی است.

وی با بیان اینکه حمایت از وزرای موفق از جمله دکتر سلطانی فر را وظیفه خود می دانم ادامه داد: باید وزرای موفق را باید حمایت و تقویت کرده و بودجه کافی در اختیارشان قرار داد تا بتوانند در حوزه‌های مربوطه بتوانند با سهولت بیشتری عمل کنند.