به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، هنرور مدیر طرح و برنامه و انصاری ذیحساب و مدیرامورمالی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور امروز یکشنبه 11 آذرماه 1397، ابتدا جلسه ای در دفتر کابلی مدیر مجموعه ورزشی شیرودی برگزار و درباره موضوعات متعددی بخصوص بحث های BOT و طرح جامع مجموعه بحث کردند. در این جلسه هنرور و انصاری ضمن تشکر و قدردانی از اقدامات و فعالیت های صورت گرفته توضیحات و دستورات لازم را به حاضرین تأکید کردند.

در ادامه کابلی مدیر مجموعه ورزشی شیرودی درخصوص طرح های پشنهادی توضیحات کاملی را ارائه کردد. در خاتمه ایشان به اتفاق مدیران ستادی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور معانین و مسئولان ستادی مجموعه ضمن بازدید از بخش های مختلف مجموعه شهید شیرودی در جریان آخرین وضعیت آن، اماکن تحت اختیار و طرح های در حال اجرای آن قرار گرفت.

هنرور و انصاری در ابتدا از سرویس های بهداشتی، زمین چمن طبیعی شماره یک، رختکن ها، سالن آمفی تئاتر و سالن جلسات مجموعه بازدید کردند. در این بازدید، باقری معاون پشتیبانی، آذرخوش معاون ورزشی، رضایی مسئول دفتر فنی و مطلق راد مسئول روابط عمومی مجموعه ورزشی شهید شیرودی نیز حضور داشتند. جلسه و بازدید به مدت دو ساعت به طول انجامید.