به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، نشست صمیمانه شعبانی بهار رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان، جواد رمضی سرپرست فدراسیون ورزش کارگری، مجید احتشام زاده معاون فنی ورزش و مصطفی عطری مدیر روابط عمومی و فرهنگی صبح امروز برگزار شد

در این جلسه مواردی از قبیل گسترش ورزش تیراندازی با کمان در بین اعضای جامعه کارگری، آموزش مربیان، مشارکت و همکاری در زمینه تجهیز و راه اندازی مراکز ورزش تیراندازی با کمان در مجموعه‌های کارگران سطح کشور، حضور کارگران در لیگ‌های تیراندازی با کمان، برگزاری مسابقات و استفاده از ظرفیت‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.