به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، در این نشست اسامی مدرسین پیشنهادی از سوی اعضا جهت تدریس در کلاس های آموزشی ارائه و نهایی شد.

همچنین حضور بانوان مدرس جهت تدریس در کلاس ها مورد تایید قرار گرفته و مقرر شد زمان برگزاری کلاس ها تعیین و پیگیری های لازم جهت اجرایی شدن آن انجام شود.

در خاتمه نشست زمان پیشنهادی جهت برپایی نشست بررسی چالش های فرهنگی ورزش قهرمانی زنان با هماهنگی دبیر کمیسیون فرهنگی تعیین شد.