به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، برای نخستین بار فدراسیون ژیمناستیک ایران بنا به تشخیص فدراسیون جهانی در مجمع جهانی به عنوان عضو اصلی (majority) برگزیده شد و حق 2 رای را خواهد داشت.

حضور در مسابقات جام جهانی و کسب نتایج درخشان در رقابت‌ها، راه اندازی شاخه ژیمناستیک برای همه و فعالیت در تمام شاخه ها و فعالیت زیاد فدراسیون در یک سال گذشته از جمله مواردی بود که فدراسیون جهانی، فدراسیون ژیمناستیک ایران را به عنوان عضو اصلی انتخاب کرد.

لازم به یادآوری است که از تعداد 230 کشور عضو فدراسیون جهانی 124 کشور دارای حق یک رای را دارند.