به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، در جلسه ای که روز شنبه گذشته در جزیره موریس برگزار شد، سازمان جهانی یونسکو چیدائوبا (Chidaoba) کشتی محلی کشور گرجستان را جزو میراث فرهنگی جهان قرار داد.

سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحدد (یونسکو) جهت جلب توجه جهانی به دانش سنتی و آداب جوامع میراث فرهنگی جهانی را ثبت می کند و قبل از این نیز کشتی محل ترکیه (Kırkpınar) در میراث جهانی قرار گرفته بود.