به گزارش  گروه ورزشی خبرگزاری برنا، ژاله فرامرزیان معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان در حاشیه بازدید از فدراسیون جانبازان و معلولین درباره بحث خصوصی سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس بیان کرد: تقاضای خصوصی سازی این دو باشگاه از سوی وزارت ورزش و جوانان به هیئت وزیران و سازمان خصوصی سازی اعلام شده و بعد از اینکه مصوبه سازمان و شورای خصوصی سازی اعلام شد بر اساس نحوه واگذاری و رقم تعیین شده می توانیم مراحل خصوصی سازی باشگاه استقلال و پرسپولیس را مشخص کنیم.

او بیان کرد: مکانیزم قانونی و عملیاتی متناسب با رقمی است که برای هر باشگاه مطرح می شود. در زمان مقرر اقدامات قانونی انجام می شود،  اما هنوز مصوبه ای در مورد خصوصی سازی این دو باشگاه به دست ما نرسیده است.