به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، محسن رضوانی رئیس فدراسیون با صدور ابلاغی بر اساس پیشنهاد کمیته فنی شنا، حمید رضا مبرز و بهزاد مهدی خبازیان را به عنوان مشاوران عالی تیم ملی شنا منصوب کرد.

احکام صادره به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر بهزاد مهدی خبازیان

احتراماً،  نظر به پیشنهاد کمیته فنی شنا و با توجه به سوابق ارزشمند جنابعالی به موجب این ابلاغ بعنوان “مشاور عالی تیم ملی شنای جمهوری اسلامی ایران” منصوب می‌شوید. امید است نظرات و مساعدت‌های جنابعالی با ارکان مدیریت شنای کشور، راه پیشرفت و ترقی ورزش شنا را هموار سازد و در آینده‌ای نزدیک شاهد درخشش شناگران ایران در عرصه‌های بین‌المللی باشیم.

جناب آقای حمید رضا مبرز

احتراماً،  نظر به پیشنهاد کمیته فنی شنا و با توجه به سوابق ارزشمند جنابعالی به موجب این ابلاغ بعنوان مشاور عالی تیم ملی شنای جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌شوید. امید است نظرات و مساعدت‌های جنابعالی با ارکان مدیریت شنای کشور، راه پیشرفت و ترقی ورزش شنا را هموار سازد و در آینده‌ای نزدیک شاهد درخشش شناگران ایران در عرصه‌های بین‌المللی باشیم.