به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، در این دیدار که در محل دفتر ریاست فدراسیون پزشکی ورزشی برگزار شد ، دکتر نوروزی با ارائه توضیحاتی در خصوص خدمات این فدراسیون به جامعه ورزش کشور و توانمندی های بدنه تخصصی فدراسیون پزشکی ورزشی، تعامل برون سازمانی را از جمله رویکردهای فدراسیونبرشمرد و آمادگی این فدراسیون را برای ارائه خدمات لازم به بخش های سلامت و تربیت بدنی مجلس اعلام کرد.

همچنین دکتر میرگلو بیات و اسماعیل حیدری نیز در این دیدار از  همکاری متقابل با فدراسیون پزشکی ورزشی استقبال کردند و مقرر شد در قالب یک تفاهم نامه، این همکاری ها وارد فاز عملیاتی شود.