به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، محمدرضا داورزنی درخصوص همایش سراسری معاونین توسعه ورزش و کارشناسان امور باشگاه‌های ادارات کل ورزش و جوانان کشور گفت: باتوجه به نقش و اهمیت توسعه باشگاه‌های خصوصی کارگاهی را برای  معاونین توسعه ورزش و مسئولین کمیسیون ماده ۵ استان‌ها برگزار کردیم.

وی با بیان اینکه در کشور ۲۲هزار باشگاه ثبت شده داریم که فعال هستند، ادامه داد: بیش از دو میلیون جمعیت در این باشگاه‌ها فعالیت دارند که رقم قابل توجهی است و  ضرورت ساماندهی و نظارت بر این باشگاه ها را چند برابر می‌کند.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: سالم سازی و استاندارد سازی باشگاه‌ها از بحث های جدی بود که مدتی است در وزارت ورزش مطرح شده و در این کارگاه‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

داورزنی از دیگر مباحث مطرح شده در کارگاه‌ها را آموزش نظام حقوقی عنوان کرد و گفت: برگزاری این گردهمایی یکی از کارهای خوبی است که برای ساماندهی باشگاه‌های کشور برگزار شد و  در حاشیه آن مباحث ورزش قهرمانی مطرح می شود، امیدوارم مباحث برای حوزه قهرمانی و باشگاه‌ها خصوصی مثمرثمر باشد.