|

وزیر ورزش و جوانان با همراهی برانوش نیک بین، رییس حوزه وزارتی و موسوی و ابطحی، رییس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان به منزل مرحوم بهزاد کتیرایی رفت و به خانواده آن مرحوم تسلیت گفت.