به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، مرکز ارزیابی های پزشکی هیات فوتبال استان گلستان روز  15 آذرماه با حضور دکتر توحید سیف برقی و مسئولین هیات فوتبال گلستان در گرگان افتتاح شد.

همایش تازه های پزشکی فوتبال ویژه مربیان در گرگان برگزار شد که در این همایش در خصوص راه اندازی کلینیک آسیب های ورزشی توضیحاتی برای حاضرین در این همایش ارائه شد.