به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، میرشاد ماجدی، رئیس کمیته آموزش گفت: یکی از اهداف ما  ایجاد و تدوین محتوای جدید در کلاس های آموزشی فوتبال و فوتسال  در ایران است که به زودی این اتفاق رخ خواهد داد و از این پس مدرسان از آن باید پیروی کنند و طبق اصولی که در اختیارشان قرار می گیرد، تدریس کنند. در واقع  طبق مقررات مربیان می توانند فعالیت کنند.

وی ضمن بازدید از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری استان خوزستان گفت: از استادیوم تازه تاسیس این استان بازدید کرده و خوشبختانه خوزستان در شرایط مناسبی از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری دارد.