به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، با همکاری انستیتو کشتی و کمیسیون داوران، در راستای دانش افزایی و یکسان سازی نحوه عملکرد داوران، کلاس همسان سازی سرپرستان فنی، ژوری، و رؤسای تشک در مسابقات داخلی و بین المللی داخلی برای داوران درجه S1 و درجه یک بین المللی کشتی دیروز پ برگزار شد.

بر این اساس در این کلاس شرح وظایف سرپرست فنی، رئیس تشک و ژوری و نحوه عملکرد آن ها در مسابقات برای حاضران توضیح داده شد و در ادامه آخرین قوانین و مقررات داوری اتحادیه جهانی کشتی به صورت کامل و به صورت تئوری، عملی و نمایش فیلم برای داوران تشریح شد. محمد ابراهیم امامی رئیس کمیسیون داوران به عنوان مدرس در این کلاس یک روزه حضور داشت.