به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، نحوه قضاوت و عملکرد داوران بازی پیام خراسان و خاتم اردکان از هفته شانزدهم لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور با حضور داوران اول و دوم بازی، آقای کشفی ناظر  داوری، آقای یگانه مجد نماینده سازمان لیگ، اعضا کمیته داوران و دبیر سازمان لیگ صبح روز دوشنبه در محل فدراسیون والیبال مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه ناظر داوری در مورد شرایط و عملکرد داوران توضیح کاملی دادند و نماینده سازمان لیگ نیز در مورد شرایط محل مسابقه و علل قطع بازی مطالبی را عنوان کردند. آقایان میرزایی و نویدی نیز خلاصه گزارش در مورد بازی و نقطه نظرات خودشان را در مورد مطالب ناظر داوری و نماینده سازمان لیگ ارائه دادند. در پایان جلسه و با حضور اعضا کمیته داوران و ناظر داوری تصمیمات لازم اتخاذ شد.