به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، در نشست کمیته برون مرزی فدراسیون کاراته که امروز دوشنبه 17 دی ماه با حضور محسن آشوری، سرپرست فدراسیون کاراته و اعضای این کمیته برگزار شد، با اعزام سبک سبک شیتوریو شیتوکای به مسابقات جهانی ژاپن و شیتوریو اینویی ها به رقابتهای بین المللی ترکیه و کیوکوشین ایچی گکی به پیکارهای بین المللی لهستان در اسفند ماه موافقت گردید.

همچنین با برگزاری مسابقه بین المللی(2 جانبه) هیات کاراته شهرستان آستارا در بهمن ماه و در ایران و نیز رقابت بین المللی سبک کیوکوشین ufk در اسفند و به میزبانی استان کرمان موافقت شد.این تصمیم جهت تصویب نهایی برای شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان ارسال خواهد شد.