به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، عصر امروز وزیر ورزش و جوانان به استان اصفهان رفت و در همایش تجلیل از قهرمانان و حامیان ورزش شهرستان کاشان شرکت کرد.

در این همایش با توجه به معرفی بیش از 200 ورزشکارملی و فراملی درسال گذشته و تاریخ درخواستی از طرف موسسه حامیان ورزش و باتوجه به نوع رنگ ومدال ورزشکاران ملی و فراملی شهرستان کاشان از ورزشکاران، دکتر مسعود سلطانی فر از آنها تجلیل به عمل آورد.