به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، آبی پوشان روز شنبه در نوبت صبح اولین تمرین خود را برگزار کردند.

در این جلسه تمرینی علی کریمی در کنار سایر آبی پوشان تمرین کرد. وینفرد شفر در ابتدا تمرین دقایقی با بازیکنان صحبت کرد. دروازه‌بان های استقلال زیر نظر نامداری به تمرین اختصاصی پرداختند. بازیکنان در بخش اصلی تمرین زیر نظر فیلیپ به کارهای بدنی مشغول شدند.

فوتبال درون تیمی و مرور برخی کارهای تاکتیکی نیز امروز در تمرین آبی پوشان در دستور کار قرار داشت.