به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، داوود پرهیزگار، سرپرست کمیته فوتسال درخصوص نشست خود با انصاری فرد و وحید شمسایی گفت: سعیمان این است که کمیته فنی توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی با استفاده از نیروهای کارآمد و شاخص در مسیر رشد و توسعه گام بردارد. در این جلسه در خصوص اعضای کمیته فنی به بحث و بررسی پرداختیم تا با حضورشان به مجموعه کمیته فنی کمک کنند.

اولین نشست با حضور وحید شمسایی برگزار شد و قصد داریم در جلسات آتی از محمدرضا حیدریان، کاپیتان اسبق تیم ملی هم دعوت کنیم. ما هدفمان ارتقا و توسعه بیش از پیش فوتسال و فوتبال ساحلی است که با استفاده از نفراتی که در این زمینه تلاش کرده و زحمات زیادی در این بخش کشیده اند، شرایط را بهتر از گذشته کنیم.