به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، غلامرضا عزیزی عضو شورای سیاست گذاری تاریخ شفاهی ورزش درباره تاریخ شفاهی ورزش زنان به روابط عمومی کمیته ملی المپیک گفت: در پروژه تاریخ شفاهی تحولات ورزش زنان، افراد کلیدی، تحولات اساسی و رخدادهایی که باعث تحولات ورزش زنان شده اند و نتایج آن در ورزش بانوان مورد بررسی قرار می دهیم که طی دو مرحله انجام می شود،  فاز اول آن مطالعات کتابخانه ای و فاز دوم آن مصاحبه های تاریخ شفاهی است که در نهایت یافته ها و یادداشت های بدست آمده از مطالعات را با خروجی که از مصاحبه ها بدست می آید به صورت کتابی تالیف می کنیم.

رئیس پژوهشگاه اسناد و مدارک ملی افزود: مرحله اول پروژه تاریخ شفاهی زنان درحال انجام و در فاز پیش مصاحبه است، مدارک و منابع شناسایی و جمع آوری شده است و در حال حاضر مشغول گردآوری اسناد مختلف و شناخت افرادی که قرار است با آنان مصاحبه شود، هستیم تا در نهایت برای آنان شناسنامه فردی هویتی تهیه کنیم و در اختیار مصاحبه کنندگان بدهیم.