به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، بدون تردید یکی از ارکان پیشرفت در ورزش استفاده مناسب از ابزارها و زیر ساختهای مناسب فناوری اطلاعات در کلیه بخشهای ورزشی و مدیریت می باشد به همین منظور برای نخستین بار کمیته ملی المپیک در نظر دارد نشستی با حضور مدیران فناوری اطلاعات و کمیسیون  IT و فضای مجازی ورزشی برگزار  نماید.

این نشست ساعت 10 صبح الی 12 روز سه شنبه 30 بهمن ماه در سالن جلسات کمیته ملی المپیک با حضور مدیران فناوری اطلاعات  فدراسیونهای ورزشی و با ریاست دکتر صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک برگزار می شود.