به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، رقابت های نوبت صبح تور والیبال ساحلی سه ستاره جزیره کیش، جام کیان با برگزاری 10 مسابقه به اتمام رسید.

نتایج مسابقات نوبت صبح در ادامه می آید:

بلوهاست صفر – صرافی مدینه 2
کیان صفر – سلاق، عنایتی 2
مهدی سپهر فشافویه ۲ – لی کوک اسپرتیف صفر
داربست عظیم زاده ۲ – کیاراد طب بندر خمیر صفر
بلوهاست صفر – ماهان فراگیر گرگانی ۲
شهرداری درگهان ۲ – کیان صفر
موسسه کاریابی ملک کاران ۲ – لی کوک اسپرتیف صفر
ماهان فراگیر گرگانی(۲) ۲ – کیارادطب بندر خمیر یک
البیک 2 – شرکت مرغاب صفر
موسسه ورزش کیش 2 – گودمن کیش صفر