به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، با توجه به استعفا حسین خیرالهی رئیس سابق کمیته کانوپولو، احمد گواری سرپرست فدراسیون قایقرانی ترانه طباطبایی مقدم دبیر این کمیته را به حفظ سمت به عنوان سرپرست کمیته کانوپولو منصوب کرد.

در حکم وی آمده است:
سرکار خانم طباطبایی مقدم
دبیر محترم کمیته کانوپولو

احتراما، نظر به تعهد و سوابق سرکار و با عنایت به استعفاء جناب آقای حسین خیرالهی، به موجب این ابلاغ با حفظ سمت به عنوان سرپرست کمیته کانوپولو فدراسیون قایقرانی منصوب می گردید.

امید است با اتکا به خداوند متعال و با بهره مندی از کلیه ظرفیت‌های موجود و با استفاده از نظرات مربیان، داوران و پیشکسوتان در انجام وظایف و تکالیف محوله موفق و موید باشید.