به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، پس از دستور دکتر مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان جهت تسریع در آماده سازی طبقه دوم و نصب چادرهای ورزشگاه نقش جهان، مهندس کریمی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور و سلطان حسینی مدیرکل ورزش و جوانان اصفهان روز پنجشنبه ۲۵ بهمن با حضور در ورزشگاه نقش جهان از پیشرفت و تکمیل پایانی فاز ۲ این ورزشگاه بازدید کردند.