به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، مجمع انتخابات فدراسیون جودو به ریاست محمدرضا داورزنی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان برگزار شد و اعضای مجمع با 32 رای، آرش میراسماعیلی را به عنوان رییس جدید این فدراسیون انتخاب کردند.

امیرحسین سیاحی 8رای ، کابلی 2رای و جعفری 1بدست آوردند.  برای مجمع انتخابات فدراسیون جودو، عبدالله جعفری، مهدی درخشنده بخت، امیرحسین سیاحی، توفیق کابلی،  آرش میراسماعیلی، ابوالفضل حیدریان، منصورعبدی، داوود میقاتی و مازیار ناظمی ثبت نام کرده بودند.

ابوالفضل حیدریان، منصور عبدی، داوود میقاتی و مازیار ناظمی قبل از برگزاری مجمع از انتخابات انصراف دادند. مهدی درخشنده بخت نیز در حین برگزاری مجمع انصراف خود را اعلام کرد.