به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، ملیکا شهاب در پاسخ به اخبار اخیر مندرج در خبرگزاری ها با اشاره به اخبار اخیر پیرامون بازنشستگی مجدآرا عنوان کرد: این اخبار بر پایه حدس و گمان است و رفتار حرفه‌ای در تمام عرصه ها ایجاب می نماید که تا محقق گردیدن رویدادی بدون پیش داوری به انتظار نشست.

وی گفت: متاسفانه درج اخبار مبنی بر تغییر در مدیریت فدراسیون ورزشهای همگانی از طریق برخی رسانه ها و همکاران ارجمند در عرصه خبررسانی کاملا با این رفتار در تضاد بوده و هرازگاهی اقدام به درج اخباری مجعول و بی اساس به منظور تشویش اذهان عمومی و تنها بر مبنای حدس، گمان و علایق شخصی خود می‌نمایند و کمیته حقوقی فدراسیون طبق مقررات در این خصوص وارد عمل خواهد شد.

شهاب ادامه داد: روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های همگانی وظیفه خود می‌داند که ضمن اعلام بی‌پایه بودن تمامی اخبار مرتبط با تغییر مدیریت در فدراسیون از هرگونه تغییر در مدیریت که برابر اساسنامه قانونی وزارت ورزش و جوانان به صورت چهارساله و با انجام انتخاباتی که کاملا سالم و در فضای آرام صورت می پذیرد استقبال می نماید.

مدیر روابط عمومی فدراسیون ورزشهای همگانی خاطرنشان کرد: در پاسخگویی به اخبار مندرج در خصوص بازنشسته بودن دکتر علی مجدآرا ریاست محترم فدراسیون، ایشان بازنشسته نمی باشند و به صورت مامور در فدراسیون ورزشهای همگانی مشغول به انجام وظیفه می باشند، از شمول ماده قانونی مرتبط با منع به کارگیری بازنشستگان معاف می باشند و قطعا در انتخابات آتی فدراسیون به عنوان یکی از کاندیدهای انتخاباتی فعالیت خواهند نمود.