به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:
45 کیلوگرم: علی عرب (مازندران) محمدرضا شکری (لرستان)
48 کیلوگرم: رحمان عموزاد (مازندران) پوریا کاظمی (مازندران)
51 کیلوگرم: علی قلی زادگان (تهران) مجتبی سلطان زاده (مازندران) محمدعلی عموزاد (مازندران)
55 کیلوگرم: مهدی ویسی (مازندران) جواد جوادی (مازندران)
60 کیلوگرم: عرفان الهی (مازندران) ابراهیم اصغری (تهران)
65 کیلوگرم: امیرحسین متقی (خراسان رضوی) دانیال کاشی (مازندران)
71 کیلوگرم: امیرمهدی حسینی (مازندران) ابوالفضل ولی پور (مازندران) فاضل پوررجب (مازندران)
80 کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور (مازندران) امیرعلی آذرپیرا (تهران)
92 کیلوگرم: سهیل یوسفی (خراسان رضوی) محمدمبین عظیمی (کردستان) محمدرضا حسینیان (مازندران)
110 کیلوگرم: سالار حبیبی (تهران) مصطفی طغانی (خراسان رضوی)
سرمربی: امیر توکلیان
مربیان: مصطفی علیزاده – تقی داداشی – جعفر دلیری  و یک مربی به معرفی هیأت کشتی استان های تهران و مازندران