به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک ایران، با توجه به واریز شدن مانده بودجه سال 97 فدراسیون‌ها تمام مبلغ مصوب شده سال گذشته خود را از سوی کمیته ملی المپیک دریافت کردند، تا هیچ فدراسیونی در حال حاضر طلبی از بودجه سال 97 از کمیته ملی المپیک نداشته باشد.

لیست جدول پرداختی مانده بودجه فدراسیون به شرح زیر است:(مبالغ به میلیون ریال می‌باشد)