به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا و به نقل از سایت رسمى فدراسیون فوتبال، این نشست با حضور نمایندگان و مسئولین کمیته هاى مرتبط فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و هیات هاى فوتبال استان هاى سیل زده همچنین حامیان مالى در سالن کنفرانس مرکز ملى فوتبال برگزار شد.  در این نشست طرفى مسئول موکب نماینده استان هاى خوزستان و لرستان به همراه کردانى نماینده استان هاى مازندران و گلستان گزارشى از آخرین وضعیت کمک رسانى به حادثه دیدگان ارائه دادند.

بر این اساس توزیع غذاى گرم در استان هاى خوزستان و لرستان همچنان ادامه دارد و در استان هاى گلستان و مازندران ارسال کمک هاى غیرنقدى و اقلام ضرورى از اولویت برخوردار است. بر همین اساس مقرر شد با مشارکت هیات ها، باشگاه ها، فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ جمع آورى کمک ها و اقلام ضرورى با قید فوریت به منظور توزیع در استان هاى سیل زده دنبال شود.

مکاتبه با کنفدراسیون فوتبال آسیا جهت جبران خسارات وارده به ورزشگاه ها، استادیوم هاى فوتبال و سالن هاى فوتسال مناطق سیل زده نیز از طریق امور بین الملل فدراسیون با اعلام میزان دقیق خسارات صورت مى گیرد. همچنین کادر پزشکى داوطلب کمیته  پزشکى فدراسیون فوتبال جهت رسیدگى به نیازهاى سیل زدگان در نخستین مرحله هفته آینده به استان خوزستان اعزام خواهد شد.