به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، حسین ثوری گفت : پس از حضور شخصی خانم خادم در مسابقه ای نمایشی در کشور فرانسه، در برخی رسانه های ضدانقلاب موضوع برخورد با ایشان در صورت برگشت به ایران از سوی فدراسیون  مطرح گردید که این موضوع قویا تکذیب می شود.

وی ادامه داد: خانم خادم در مجموعه ورزشکاران سازماندهی شده رشته بوکس قرار ندارد و از نظر فدراسیون بوکس تمام فعالیت های ایشان شخصی و کاملا نمایشی است.

ثوری گفت: کلیه اخبار مربوط به برخورد با ایشان درصورت بازگشت به ایران تکذیب می شود و شیطنت رسانه های وابسته به عربستان سعودی است.