به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:
45 کیلوگرم: مهدی احدی زناب (گیلان) محمدمهدی جواهری (قم) رامین احمدی (خوزستان)
48 کیلوگرم: امیررضا ده بزرگی (فارس) علی حاجی وند نورایی (خوزستان) طارق غبیشاوی (خوزستان)
51 کیلوگرم: سعید اسماعیلی (خوزستان) علی رضا قناعتی (اصفهان) فردین کهرازه (سیستان و بلوچستان)
55 کیلوگرم: فرید سیرتی مقدم (گیلان) سجاد عباس پور (مازندران) احمد نجفی (مازندران)
60 کیلوگرم: سید دانیال سهرابی (خوزستان) امیرحسین زرین کمر (مازندران) امیر عبدی (قم) ایمان محمدی (خوزستان)
65 کیلوگرم: حجت رضایی (خوزستان) جبار کاویان (مازندران) محمد امین جبالی فر (قم)
71 کیلوگرم: رضا ساکی (خوزستان) علی عزیزی (مازندران) علی رضا دیناروند (خوزستان)
80 کیلوگرم: مسعود کاووسی (خوزستان) کامران ارقش (خوزستان) آریا نامجو (اردبیل)
92 کیلوگرم: سعید کریمی زاده (خوزستان) رامین کریمی (آذربایجان شرقی) سید حمید افتخاری (البرز)
110 کیلوگرم: عرفان نجفی (توابع تهران) هادی شکری (مازندران) مهدی موسی شعار (تهران)
سرمربی: فرشاد علیزاده
مربیان: عبدالکریم کاکاحاجی – طیب حیدری- محمد خزایی پول- مهرداد کاظمی و یک مربی به معرفی هیأت کشتی استان خوزستان
سرپرست: سید موسی طباطبایی