به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، چوب اسکی جهانگیر ساوه شمشکی، قهرمان اسبق و پیشکسوت اسکی ایران که متعلق به سال ۱۳۲۸ می‌باشد، به موزه ملی ورزش، المپیک و پارالمپیک اهدا شد.