به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، بهروز منتقمی رئیس کمیسیون توسعه منابع و بازاریابی درخصوص هفتمین نشست کمیسیون توسعه منابع و بازاریابی گفت: در این جلسه درباره احداث موزه ملی ورزش المپیک و پارالمپیک و نظرسنجی از اعضا برای انتخاب سرمایه گذارانی برای موزه که در مدت کوتاه بتوانند به ما کمک کنند، پرداختیم؛ ما در تلاش هستیم تا به مرزی برسیم که منابع مالی را از حامیان مالی پایدار تامین کنیم و از کمک های دولتی از نظر نقدینگی دور شویم و دولت نوع دیگری حامی پیشبرد تشکیلات کمیته ملی المپیک باشد.

وی افزود: در بحث حامیان مالی نیز خوشبختانه به نتایج خوبی رسیدیم و حامیان مالی را به هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک معرفی کردیم تا پس از تایید اعضای کمیسیون با آنان قرارداد منعقد کنیم. این حامیان مالی برای لباس رسمی کاروان اعزامی به المپیک توکیو ۲۰۲۰، البسه ورزشی، تامین هزینه های نقدینگی، مراسم تجلیل، مراسم استقبال و سایر برنامه های کمیته ملی المپیک نیاز داریم که خوشبختانه به نتایج مثبتی رسیدیم و امیدوارم به اهداف مورد نظر برسیم.