به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، با تصمیم اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک، کیکاوس سعیدی سرپرست دبیرکلی کمیته ملی المپیک به عنوان سخنگو انتخاب شد.

سعیدی سرپرست دبیرکلی کمیته ملی المپیک در نشست امروز هیات اجرایی به عنوان سخنگوی کمیته ملی المپیک معرفی شد.