به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا و به نقل از فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین؛ با حکم  حمید علی‌صمیمی روسا و دبیران انجمن‌های والیبال نشسته، بسکتبال با ویلچر و فوتبال، دوومیدانی و اسکی بوچیا این فدراسیون معرفی شدند.

بر همین اساس در والیبال نشسته علی کشفیا به عنوان رئیس و حسن شاهی به عنوان دبیر، مهرداد آگین به عنوان رئیس انجمن بسکتبال با ویلچر، در وزنه‌برداری بابک محمدی به عنوان رئیس و موسی آذرباد به عنوان دبیر، در فوتبال مصطفی الهی‌نسب به عنوان رئیس و علیرضا رجبلو به عنوان دبیر، دوومیدانی بهمن رضایی به عنوان رئیس و سید جواد موسوی به عنوان دبیر، در بوچیا سید مسعود طباطبائیان به عنوان رئیس و و محمد رحیم به عنوان دبیر و عیسی ساوه شمشکی به عنوان رئیس اسکی منصوب شدند.

فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین، توفیق روز افزون این عزیزان را در سمت‌های جدید، از خداوند متعال خواستار است.  روسای دیگر انجمن های ورزشی جانبازان و معلولین پس از برگزاری ادامه جلسات شورای راهبردی فدراسیون متعاقبا اعلام می‌شود.