به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، در آغاز چهارمین نشست از این دوره آموزشی که به مدت دو روز در آکادمی ملی المپیک ادامه خواهد داشت، شرکت کنندگان دوره در روز نخست به ارائه مطالعه موردی با موضوع منابع انسانی و در روز دوم با موضوع مدیریت مالی خواهند پرداخت.

کلیه شرکت کنندگان پس از آشنایی با مباحث مدیریت منابع انسانی که در نشست قبلی و توسط اساتید دوره با آن آشنا شدند، موظف بودند با انتخاب یکی از عناوین زیر مجموعه این مبحث که به عنوان چالشی در سازمان خود با آن مواجه هستند، مطالعات و بررسی های لازم را انجام داده و به راه کارهایی برای رفع این چالش ها برسند.

شرکت کنندگان دوره در روز نخست، مطالعات موردی (کیس استادی) خود را در این زمینه و برای ارزیابی مدرسین دوره آقایان دکتر رضا قراخانلو رئیس آکادمی ملی المپیک و دکتر جواد آزمون ارائه کردند.

همچنین مقرر است در روز دوم سرفصل مدیریت مالی در سازمان های ورزشی توسط اساتید نام برده تدریس و طی کارگروهی با حضور شرکت کنندگان دوره بحث و تبادل نظر آموزشی صورت بگیرد.

گفتنی است کلیه شرکت کنندگان موظف خواهند بود تا در نشست تیرماه (پنجمین نشست) مطالعات موردی خود در رابطه با مدیریت مالی سازمان خود را ارائه نمایند.

شایان ذکر است ششمین دوره پیشرفته مدیریت ورزشی "المپیک سولیداریتی" ویژه مدیران سازمان های ورزشی که یکی از بالاترین سطوح برنامه های مدیریتی المپیک سولیداریتی است، با سرفصل هایی نظیر مدیریت راهبردی، سازماندهی یک سازمان ورزشی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت مالی، بازاریابی و سازماندهی یک رویداد بزرگ ورزشی از اسفند سال گذشته آغاز و تا مهرماه 1398 در آکادمی ملی المپیک ادامه خواهد داشت.

لازم به ذکر است در پایان این دوره هفت ماهه، به شرکت کنندگانی که کل دوره را با موفقیت به پایان برسانند، از سوی کمیته بین المللی المپیک دیپلم های ویژه ای با امضاء توماس باخ رئیس (IOC)  اعطاء خواهد شد.