به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا؛ بر اساس اعلام فدراسیون فوتبال  گروه نخست بازیکنان دعوت شده به تیم امید. ظهر روز شنبه خود را به کادر فنى معرفى خواهند کرد و اولین تمرین این گروه از ساعت ١٨ در زمین مرکز ملى فوتبال برگزار خواهد شد.

نمایندگان رسانه هاى گروهى مى توانند در ٢٠ دقیقه ابتدایى این تمرین با همراه داشتن کارت معتبر خبرنگارى حضور یابند.