به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا؛ در چار چوب هفته سوم لیگ ملتها بلند قامتان کشورمان از  ساعت 18:30 به مصاف کانادا می روند.

در ورزشگاه غدیر حضور پرشور بانوان و تشویق آنها کامل" چشمگیر است، در ادامه می توانید، جایگاه پر شده بانوان و اهتزاز پرچم کشورمان در دستان آنها را ببنید.