به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، قانون می گوید: "یک نفر همزمان نمی تواند در دولت بیش از یک شغل داشته باشد" نهادهای نظارتی هم وظیفه دارند رصد کنند تا این اتفاق خلاف قانون رخ ندهد، طبعا مدیران وزارت ورزش و جوانان هم از این قاعده مستثنی نیستند، پس چه معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان و چه سایر مدیران این وزارتخانه قادر نیستند همزمان در دو شغل فعالیت کنند.

دیروز یکی از رسانه هایی که در تخریب دولت مستقر ید طولائی دارد و از هیچ بهانه ای برای زیر سوال بردن عملکرد مدیران دولتی کوتاهی نمی کند مطلبی نوشت و مدعی شد معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان در یک روز هشت مسوولیت جدید گرفته است. این ادعا نه فقط عجیب که توهین به شعور مخاطبان و استفاده از ناآگاهی بخشی از مردم نسبت به قوانین و ساختار نهادهای دولتی دارد.

همه وزارتخانه ها و نهادهای دولتی برای پیشبرد برنامه های خود طبق قانون کمیته هایی دارند، در واقع این کمیته ها در زمره وظایف مدیران قرار دارد و هر مدیری که منصوب می شود تحت این کمیته ها و با دستور مشخص امور خود را پیش می برد، عضویت در این کمیته ها نه پست و سمت محسوب می شود و نه حقوق و مزایایی جدا دارد بلکه وظیفه ای است که قانون بر عهده مدیران دولتی قرار داده است. این هشت حکم در واقع ابلاغ وظایف معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان است که توسط وزیر ورزش و جوانان به معاون این وزارتخانه اعلام شده است. 

حالا یک رسانه با برجسته کردن این هشت ابلاغ، مدعی شده ژاله فرامرزیان، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان همزمان هشت پست و سمت جدید گرفته است. این ادعا یا ناشی از جهل به قانون و ساختار نهادهای دولتی است (که بعید به نظر می رسد) یا تخریب مدیران و ایجاد حس بی اعتمادی به مدیران دولت است (که با توجه به عملکرد رسانه منتشر کننده قریب به واقعیت است).

متاسفانه روال رسانه ای که از بیت المال ارتزاق می کند و دست در جیب مردم دارد نه تنها اخلاقی نیست بلکه حلاف قانون کشور است، ادعای هشت حکم هم فقط تخریب ژاله فرامرزیان و وزارت ورزش و جوانان نیست بلکه زیر سوال بردن نهادهای نظارتی کشور اعم از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور است که لحظه به لحظه اتفاقات درون دولت را رصد می کنند تا اقدام خلاف قانونی رخ ندهد. در کنار این توهین و تخریب، اما کامنت های زشت و توهین آمیزی که علیه معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان در فضای مجازی هم منتشر شده ناشی از این اقدام زشت رسانه تخریب گر است و مسوولیت همه آنها بر دوش این رسانه و نویسنده مطلب کذب و خلاف اخلاق "هشت حکم در یک روز" قرار دارد.

جای تعجب است رسانه ای که خود را مدعی ارزشمداری و پایبندی به اصول می داند با چنین ادعای کذبی و بدون اینکه حتی یک سوال از ارکان رسانه ای وزارت ورزش و جوانان و سخنگوی آن بپرسد، این چنین حرمت یک زن مسلمان را هتک می کند و باعث ایجاد چنین بزه ظالمانه ای می شود. توجه داشته باشیم که این نوع مطالب نه سوال است و نه نقد ، بلکه مصداق بارز نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی تلقی می شود و باید برخورد مناسب با چنین اتفاقاتی رخ دهد. در کنار همه اینها ایجاد نارضایتی بین مردم و بدبین کردن افکار عمومی نسبت به مدیران گناه نابخشودنی است که متاسفانه رسانه مورد نظر پیشه کرده و در مسیر آن قدم برمی دارد و به نظر می رسد بدون اقدام قاطع نمی شود مانع این رفتارهای غیراخلاقی شد.