به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، پس از درخواست استیناف از سوی باشگاه تراکتور تبریز مبنی بر رای کمیته انضباطی با شماره 92 مورخ 7 اردیبهشت ماه، کمیته استیناف رای خود را به شرح زیر صادر کرد:

محکومیت باشگاه تراکتور تبریز به پرداخت 900 میلیون ریال  بابت تخلف تماشاگران باشگاه در بازی مقابل پیکان دایر بر فحاشی به داور، تخریب صندلی ورزشگاه، پرتاب سنگ به سمت داوران و بازیکنان، شکستن شیشه اتاق نماینده و هجوم به داخل زمین و مضروب کردن بازیکنان ودرگیری با پلیس و محرومیت تعلیقی از برگزاری یک دیدار خانگی، با توجه به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد کند، به عمل نیامده و مستندا به ماده 106 آیین نامه انضباطی فدراسیون، ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره عینا تایید می شود.

رای صادره قطعی است.