به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، کمیته لیگ فدراسیون، برنامه هفته دوم و سوم از دور برگشت لیگ دسته یک کشتی آزاد و فرنگی باشگاه های کشور را به شرح زیر اعلام کرد:

کشتی آزاد:

هفته دوم، گروه الف: (25/4/98)
شهدای ارتش تهران – فالکون لاریم مازندران (میزبان جویبار)
هیأت کشتی خراسان رضوی- استراحت
هفته سوم گروه الف: (2/5/98)
فالکون لاریم مازندران- هیأت کشتی خراسان رضوی (میزبان مشهد)
شهدای ارتش تهران- استراحت
هفته دوم گروه ب: (27/4/98)
پاس ارگ کیان نکاء – آسانسور و پله برقی بهران البرز (میزبان البرز)
هیأت کشتی تهران- استراحت
هفته سوم گروه ب: (4/5/98)
هیأت کشتی تهران- آسانسور و پله برقی بهران البرز (میزبان تهران)
پاس ارگ کیان نکاء- استراحت

کشتی فرنگی:

هفته دوم:
هیأت کشتی خراسان جنوبی- هیأت کشتی اردبیل (27/4/98- میزبان بیرجند)
آریوبرزن بهبهان – هیأت کشتی تهران (28/4/98- میزبان تهران)

هفته سوم:
آریوبرزن بهبهان- هیأت کشتی اردبیل (4/5/98- میزبان بهبهان)
هیأت کشتی خراسان جنوبی- هیأت کشتی تهران (4/5/98- میزبان تهران)