به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، عصر امروز ژاله فرامرزیان معاون توسعه مدیریت و منابع، احمدی مدیرکل اداره توسعه منابع انسانی و فلاح مدیرکل امور حقوقی وزارت ورزش و جوانان از پروژه سالن 6هزار نفری و استادیوم فوتبال ثامن  بازدید کردند و با توضیحات فتاحی مدیرکل  اداره ورزش و جوانان استان خراسان رضوی در جریان آخرین وضعیت این پروژه های ورزشی قرار گرفتند.