به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، روز اول این نشست به ارائه و ارزیابی کیس استادی شرکت کننده ها با موضوع مدیریت مالی سازمان های ورزشی که با حضور، هدایت و ارزیابی دکتر رهنمای رود پشتی برگزار شد اختصاص داشت. روز دوم با مبحث بازاریابی در سازمان های ورزشی همراه بحث ها و کارگاه های گروهی توسط نصرالله سجادی و فرشاد تجاری هدایت گردید.

مقرر است کلیه شرکت کننده ها با مطالب فراگرفته و تجربیات خود موضوع بازاریابی را در سازمان وابسته بررسی و به صورت کیس استادی در نشست بعدی (ششمین نشست) ارائه نمایند.

شرکت کننده های این دوره را مسئولین و کارشناسان ارشد فدراسیون های ورزشی بخش های ورزشی وزارت آموزش و پرورش، وزارت ورزش و جوانان و وزارت علوم تشکیل می دهند. دوره مذکور تا پایان شهریور سال جاری ادامه خواهد داشت.

در پایان این دوره که تا پایان شهریور سال جاری ادامه خواهد داشت، پس از ارسال گزارش و نتایج کامل دوره به کمیته بین المللی المپیک، دیپلم IOC به قبول شدگان دوره اعطاء خواهد شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: