یازدهمین دوره مسابقات کشتی سنتی لوچو در منطقه ییلاقی فیلبند برگزار شد . کشتی لوچو از ورزش‌های پهلوانی و سنتی مازندران می‌باشد. همه ساله مسابقات کشتی سنتی لوچو هم برای شناسایی پهلوان‌ترین فرد منطقه، اجرا می‌شود. برگزارکنندگان مسابقه بیشتر پیشکسوتان، ریش‌سپیدان و پهلوانان قدیمی‌اند که زمان و مکان مسابقه را تعیین و پهلوانان را دعوت می‌کنند. واژهٔ لوچو به‌معنای لبهٔ چوب است که از دو کلمهٔ لو یعنی لبه و چو« یعنی چوب تشکیل می‌شود، که معمولاً آن را در زمین کاشته، جایزهٔ مسابقه را روی آن می‌انداختند یا می‌بستند. پهلوانی که برنده می‌شد، در پایان مسابقه جایزه را برمی‌داشت و چوب را به دوش می‌کشید. در گذشته، پهلوان حرمت و شخصیت خاصی داشت. اگر کسی از حریفی شکست می‌خورد، به مدت یک سال حق کشتی گرفتن با او را نداشت و به اصطلاح پهلوان، پهلوان می‌ماند. امروزه لوچو را در قالب زمان گنجانده‌اند اما در گذشته پهلوان کسی بود که حتی چندین ساعت مداوم کشتی می‌گرفت تا برنده از زمین بیرون بیاید، وگرنه کشتی را تمام نمی‌کرد. ضمناً اگر پهلوانی همه حریفانی را زمین می‌زد و در حال لباس پوشیدن بود، باید به حریف‌طلبی کشتی‌گیر تازه از راه رسیده پاسخ می‌داد و با او کشتی می‌گرفت. حتی اگر پهلوان لوچو را می‌گرفت و به سمت محل خود در حال حرکت بود و در طول راه به حریفی برخورد می‌کرد، همان‌جا لوچو را می‌کاشت و با آن حریف کشتی می‌گرفت. لباس ستتی لوچو از بند و شلوار مخصوص تشکیل و گاهی با کیسه‌های ضخیم دوخته می‌شد که اصطلاحاً به شلوار چاقاً و کرباس معروف بود . در گذشته عمدتاً جوایزی که برای پهلوان در نظر گرفته می‌شد، پارچه‌های دست‌بافت بومی، پشتی و حتی دکمه بود که امروز به گوسفند تغییر یافته‌است. این مجموعه عکس مسابقات امسال لوچو در فیلبند است ٬ روستایی در شهرستان بابل در استان مازندران و در ارتفاع ۲۳۵۸ متری از سطح دریا ٬ که پهلوانان در ۴ وزن با هم به رقابت پرداختند . در وزن ۶۵ کیلوگرم : ۱.مهران خانلری ۲.یعغوب حبیب تبار ۳.رسول مهدی پور در وزن ۷۵ کیلوگرم : ۱.حمید نعمت پور ۲.میلادنوروزی ۳.بشیرکریم نیاء در وزن ۸۵ کیلوگرم : ۱.حسن مهدی زاده ۲.سید ضیا حسینیان ۳.امیر محمد پور غلام سرپهلوانی ( وزن آزاد ): ۱.اکبر رحمانی ۲.علی حسین زاده

لینک کوتاه خبر