به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، معاون توسعه مدیریت ومنابع وزارت ورزش وجوانان روزیکشنبه بیستم مردادماه به اصفهان سفرمیکند.

ازبرنامه های فرامرزیان درسفربه اصفهان میتوان به شرکت درهمایش حقوق شهروندی ویژه هیات های ورزشی استان ،به عنوان سخنران اصلی،دیدارباخیرین ورزشیاراستان وبازدیدازپروژه های ورزشی اشاره کرد.

گفتنی ست اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان، موسسه مردم نهاد فرهنگ شهر به مناسبت روز ملی حقوق بشر و کرامت انسانی ،همایش حقوق شهروندی ویژه هیات های ورزشی استان اصفهان را فردایکشنبه ۲۰ مردادماه  به میزبانی کتابخانه مرکزی اصفهان برگزار می کند . این همایش شامل: رونمایی از منشور حقوق شهروندی ویژه مراجعه کنندگان به هیات های ورزشی استان اصفهان  است که با حضور  ژاله فرامرزیان معاون وزیرورزش وجوانان و رییس کمیته سلامت اداری وصیانت ازحقوق مردم وزارت ورزش وجوانان برگزار می شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: